Αρχική σελίδα / Η Εταιρεία / Νέα / Επικοινωνία Εκπροσωπούμενες Εταιρείες  
   
   
   

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1980. Δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό φωτισμό, και την παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση μ’ αυτόν.
Ένα από τα πλεονεκτήματα της εταιρείας είναι η συνεργασία της και η αποκλειστική εκπροσώπηση 20 από τις μεγαλύτερες και πλέον εξειδικευμένες εταιρείες φωτισμού της διεθνούς αγοράς, τριών βιομηχανιών κατασκευής ιστών και μίας εταιρείας κατασκευής συστημάτων διαχειρίσεως φωτισμού. Αυτό δημιουργεί μεγάλα περιθώρια συνεργιών σε τομείς έρευνας, ανάπτυξης τεχνολογίας, μελετών και τεχνικής υποστήριξης, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις συνεργασίας μαζί τους.

Έτσι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε υλικά και συστήματα φωτισμού καθώς επίσης ολοκληρωμένες προτάσεις και επί μέρους λύσεις που εντάσσονται στις απαιτήσεις του πελάτη ή του τελικού χρήστη με τις οποίες διασφαλίζεται χαμηλό κόστος αγοράς, οικονομική εγκατάσταση, μικρό λειτουργικό κόστος και ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας.

Στο αντικείμενο της δραστηριότητας περιλαμβάνεται ο εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός, τα συστήματα διαχειρίσεως φωτισμού, οι ιστοί φωτισμού και μεταφοράς ενεργείας καθώς επίσης και η φωτοσήμανση αεροδρομίων και ελικοδρομίων.

Μια από τις δραστηριότητές μας είναι και η ανάπτυξη συστημάτων με τα οποία επιτυγχάνεται διασπορά του φυσικού φωτισμού στο εσωτερικό κτιρίων και η σύνδεση του φυσικού φωτισμού με τον τεχνητό φωτισμό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η σημαντική μας εμπειρία στον τομέα του φωτισμού, η συνεργασία μας με μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες φωτισμού, η συμμετοχή μας σε διεθνείς και τοπικές επιτροπές φωτισμού, η παρακολούθηση συνεδρίων και σεμιναρίων και η συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, συμβούλους και αρχιτέκτονες, μας δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε απόλυτα εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα μας.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα στάδια μελέτης και κατασκευής έργων, από μεμονωμένα έργα μέχρι ολοκληρωμένες μελέτες ευρύτερων αστικών περιοχών ή και πόλεων (master plan φωτισμού).

Συνεργαζόμεθα με εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης φωτισμού για την εκμετάλλευση τμημάτων ή ολοκλήρων πόλεων με ταυτόχρονη ανάληψη της συντήρησης και της λειτουργίας, τόσο του οδικού φωτισμού, όσο και της σηματοδότησης και φωτισμού ανάδειξης.

Απευθυνόμεθα σε ιδιώτες και εταιρείες, σε υπηρεσίες του δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και σε εταιρείες εκμεταλλεύσεως αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, εκεί δηλαδή όπου τόσο η ποιότητα όσο και το κόστος εκμετάλλευσης παίζουν σημαντικό ρόλο.

Παρέχουμε τις εξής μελετητικές υπηρεσίες:

 • Μελέτες επαγγελματικού φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
 • Μελέτες εξειδικευμένων αρχιτεκτονικών έργων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου
 • Μελέτες φωτισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σιδηροδρομικών σταθμών, λιμένων κ.λ.π.
 • Μελέτες φωτισμού έργων ιδιαιτέρου πολιτιστικού ενδιαφέροντος π.χ. μουσείων, εκθέσεων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
 • Μελέτες φωτισμού οδικών και έργων υποδομής, σηράγγων κ.λ.π.
 • Μελέτες σκοπιμότητας φωτισμού.
 • Master plan φωτισμού ευρύτερων περιοχών που μπορεί να περιλαμβάνουν από μια συνοικία μέχρι μια πόλη.
 • Φωτοσήμανση αεροδρομίων και ελικοδρομίων
 • Μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας με την χρήση συστημάτων διαχείρισης φωτισμού.
 • Έλεγχος φυσικού φωτισμού, συστήματα σκίασης και ρύθμιση του τεχνητού φωτισμού σε συνδυασμό με τον φυσικό φωτισμό χώρων.
 • Τεχνική υποστήριξη


Αναπτύσσουμε, σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες του τομέα μας, ανεξάρτητα προγράμματα φωτισμού και συμμετέχουμε στις εξής επιτροπές:

 • Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού
 • Association française de l’Eclairage
 • Illuminating Engineering Society of North America

 

   
   
 
©ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ / 2005-06 / Ανάπτυξη άσπρη λέξη