ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
καλώς ορίσατε

 
   
     

KARAKASSIS LIGHTING
GENERAL ELECTROMECHANICAL WORKS LTD.
welcome
English edition

ΚΑΝΑΡΗ 16, 106 74, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3630014, Fax: 210 3630274

16 Kanari Str., 10674 Athens, Greece
Tel. +30-210-3630014, Fax +30-210-3630274

     
 
©ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ / 2005-06 / Ανάπτυξη άσπρη λέξη